Breaking News

Tag Archives: محمدرضا عبدالملکیان

کــو کــو

. حــالا کــه رفتــه ای،   پــرنــده ای آمــده اســت در حــوالــی همیــن بــاغ روبــرو!   هیــچ نمــی‌خــواهــد، فقــط مــی‌گــویــد: کــو کــو . . .    

Read More »