Breaking News

چه می‌کنه ایـن مکس پین!

√ پنـج‌شنبه رفتم و بازی‌ها رو حضوری تحویل گـرفتم…  چقدر از آدم های که به کـارشون ارزش و اهـمیت مـی‌دن خوشـم می‌یاد!  این آقا حمید هـمه جوره کارش درسته…  اگه بازی های ایکس باکس خواستید گزینه خوبی برای خرید هستش…  √ اما در مورد خود بـازی… وییییی!  یعنی این شرکت راک‌استار (به معنای …

Read More »

روزهای عادی

هیـچی دیـگه … اسدی آنلاین تبدیل شده به وبلاگ شعر، حالا قـرار بود اینجا از روزمـرگی هام بنویـسم و هـر از چند گاهی هـم شـعرهایی که دوست دارم  رو بهش اضـافه کنـم  مثلا! … ㋡  بـله القـصه  “هـمه چـی آرومــه . . . ”  √ اواخر سـال گذشته برای این روزا …

Read More »

تقصیر من نبود

. اما… با ایـن‌همـه تقصیر مـن نبود   که با ایـن‌همـه…   با ایـن‌همـه امید قبولی در امتحان سادهْ تو رد شـدم   اصلاً نه تـو ، نه مـن! تقصیـر هیـچ کـس نیـست از خـوبـی تـو بود که مـن بد شدم! 

Read More »

لبخنــد روی لــب‌هــایــم

. همــه مــــی‌گــوینــد: چــه مهــربــان اســت ایــن مــرد!   و کســی نمــی‌دانــد لبخنــد تــوســت روی لــب‌هــایــم، وقتــی آن‌ســوی دریــاهــا، یــادم مــی‌کنــی . . .  

Read More »

کــو کــو

. حــالا کــه رفتــه ای،   پــرنــده ای آمــده اســت در حــوالــی همیــن بــاغ روبــرو!   هیــچ نمــی‌خــواهــد، فقــط مــی‌گــویــد: کــو کــو . . .    

Read More »

حــرف هــای نگفتنــی

. ایــن فنجــان قهــوه هــم تمــام مــی‌شــود و از ایــن کــافــه هــم خــواهیــم رفــت!   و مــن هنــوز بــه حــرف هــایــی فکــر مــی‌کنــم کــه بــرای نگفتــن داریــم . . .  

Read More »

آینه دنیا

. نـه تـو مـی‌مـانی، نـه انـدوه، نـه هیچ یـک از مـردم ایـن آبادی… بـه حباب نگران لب یـک رود قـسـم، و بـه کوتاهی آن لحظه ی شـادی که گذشت… غصـه هــم خـواهد رفت… آنچنان که فقط خـاطـره ای خـواهد مـاند… لحظه ها عـریانند، به تـن لحظه خـود، جـامه اندوه مپوشان هـرگـز… …

Read More »

اشتیــاق انتــظار

. قــول بــده کــه خــواهــی آمــد امــا هــرگــز نیــا! اگــر بیــایــی هــمه چیــز خــراب می‌شــود! دیــگر نــمی‌تــوانــم اینــگونــه بــا اشتــیاق بــه دریــا و جــاده خیــره شــوم! مــن خــو کــرده ام بــه ایــن انتــظار، بــه ایــن پــرســه زدن هــا در اسکــله و ایستــگاه! اگــر بیــایــی مــن چشــم بــه راه چــه کســی …

Read More »