ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

ترجيح می‌دهم که شعر شيپور باشد نه لالايی

.

در خلوتِ روشـن با تو گريـسته‌ام

برایِ خاطـرِ زنده‌گـان،

 

و در گـورسـتانِ تاريـک با تو خـوانده‌ام

زيبـاتريـنِ ســرودها را

زيرا که مـرده‌گانِ اين سـال

عاشــق‌تريـنِ زنـده‌گان بـوده‌اند.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: