بیــزار از زمیــن و …

.
خــوشــا بــه حــال کــلاغــان،

 

کــه از زميــن دورنــد!

 

حــتی بــه ارتفــاع يــک درخــت . . .  :hanghead:

 

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: