پایـیز . . .

. . .

.

پاييز آمده اسـت پشتِ پـنجره

بيا بـرويم کمـی قدم بزنيم.

 

نـگران نباش!

 

 

دوبـاره بازمـی‌گـردانمَ‌ت

 

 

 

 

به قـاب عکـس . . .  :hanghead:


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: