عطــری گــذرا

عطر تو . . .
.
عطــر تــو در هــواســت!

 

 

مــی‌آيــی

يــا رفتــه‌ای؟!

 

 


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: