وقتی به تــو فکر می‌کنم . . .

Bahar Man

. . .  وقتی به تــو فکر می‌کنم
سال من نو می‌شــود
توی قلبم توپ در می‌کنند
و ماهی قرمز تُنگ بلور
پشتک می‌زند برای خنده هات . . .  :rose:

قلـعه حـیوانات

کــو کــو

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

Site Footer