Breaking News

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

ترجیح می‌دهم که شعر شیپور باشد نه لالایی

.

در خلوتِ روشـن با تو گریـسته‌ام

برایِ خاطـرِ زنده‌گـان،

 

و در گـورسـتانِ تاریـک با تو خـوانده‌ام

زیبـاتریـنِ ســرودها را

زیرا که مـرده‌گانِ این سـال

عاشــق‌تریـنِ زنـده‌گان بـوده‌اند.

About Asadi

Check Also

قلـعه حـیوانات

مزرعه حیوانات/ قلعه حیوانات نوشته جورج اورول  این کتاب با ترجمه جناب امیر امیر‌شاهی  برای …