یک جدایی . . .

دست‌های تو

 

تصـــمیمم بود،

باید مـی‌گرفتم و

دور می‌شدم . . .  :hanghead:

سـحر زندگیم . . .

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

Site Footer