یک جدایی . . .

دست‌های تو

 

تصـــمیمم بود،

باید مـی‌گرفتم و

دور می‌شدم . . .  :hanghead:

قلـعه حـیوانات

حسـرت …

سـحر زندگیم . . .

Site Footer