حسـرت …

گاری‌چی...

.

چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب

اسب در حسرت خوابیدن گاری‌چی

مرد گاری‌چی در حسرت مرگ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ۱ اردیبهشت ۵۹،  و پنجره ای که پـــر گشود.  :hanghead:


سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

کــو کــو

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

Site Footer