پـــــرواز

...

.

پــــرواز هـم دیـگر

رویـای آن پــرنـده نـبود

 

دانـه دانـه پـــرهـایـش را چـید

تـا بر ایـن بـالـش

 

خـــواب دیـگری ببیند!

 

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

حسـرت …

Site Footer