One thought on “نشــانی

  1. Asadi میگوید:

    و در این لحظه! اولیـن بـه روز رســانی وبلاگ به‌وسیـله اوبــونتـو 12.04 . . . :greeting:
    بـه کـمک روبـاه آتـشیـن و GIMP … و بـروبـچ! :crazy:

ارسال دیدگاه بسته شده است.