تقصیر من نبود

امتحان عشق

.

اما…

با ایـن‌همـه
تقصیر مـن نبود

 

که با ایـن‌همـه…

 

با ایـن‌همـه امید قبولی
در امتحان سادهْ تو رد شـدم

 

اصلاً نه تـو ، نه مـن!
تقصیـر هیـچ کـس نیـست

از خـوبـی تـو بود
که مـن

بد شدم!  :hanghead: