آی‌سان

آخه خواهر زاده هـــــــــــــــــم به این شیطونی! ...

نمی دونم خواهرم از دست این و محسن چی‌کار می‌کنه… :ph34r2:  من که آخرش مجبور شدم دست به خشونت بزنم!  :big_boss: :hunter: