اسدی آنلاین روی خط زندگی …

اکتبر 19, 2012

پایـیز . . .

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 11:46 ب.ظ

. . .

.

پاییز آمده اسـت پشتِ پـنجره

بیا بـرویم کمـی قدم بزنیم.

 

نـگران نباش!

 

 

دوبـاره بازمـی‌گـردانمَ‌ت

 

 

 

 

به قـاب عکـس . . .  :hanghead:

سپتامبر 28, 2012

یک جدایی . . .

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 3:15 ب.ظ

دست‌های تو

 

تصـــمیمم بود،

باید مـی‌گرفتم و

دور می‌شدم . . .  :hanghead:

سپتامبر 22, 2012

تنهایی . . .

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, , — Asadi @ 11:45 ب.ظ

آنجا که تو ایستاده‌ای
همیشه پاییز است
همیشه برگ‌ها می‌ریزند
همیشه بادها
خاک را بلند می‌کنند و غم را
می‌نشانند
آنجا که تو ایستاده‌ای ای من
با تو هستم

آدم تنها

خودش را «تو» خطاب می‌کند  :hanghead:

. . .

سپتامبر 17, 2012

قلــب درخــت

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 3:20 ب.ظ
از هــم جــدا شــدنــد

 

و درخــت کهنســال محلــه، خشــک شــد!

 

از حــرکــت ایستــاده بــود،

قلبــی کــه روی سینــه اش،

کنــده کــاری شــده بــود . . .

. . .

سپتامبر 15, 2012

راه نجــاتــی نیســت

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 3:25 ب.ظ

راه حلــی داری؟!

 

راه نجــاتــی بــرای کشتــی شکستــه

کــه نــه غــرق مــی شــود،

نــه نجــات پیــدا مــی کنــد . . .  :hanghead:

کشتی شکسته . . .

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress