اسدی آنلاین روی خط زندگی …

تیر ۲۵, ۱۳۹۱

قصـــه ای برای نخوابیدن . . .

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۱۱:۳۷ ب.ظ

قصـــه ای برای نخوابیدن . . .

.

گـرگ
شنـگول را خورده اسـت

 

گـرگ
مـنگول را تــکه تــکه مـی‌کند . . .

 

بـلند شو پــسرم!

ایـن قصـه بـــرای نــخوابیدن اسـت!

تیر ۲۳, ۱۳۹۱

اشــتباه چاپـــی . . .

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۱۱:۲۳ ب.ظ

درد . . .

.

وقتی عقیـده، عـقده خـوانده مــی‌شـود
و نـور چــراغ در آب، مهــتاب تلقـی!

و متـانت زمیــن زیر بــرف یــخ مـی‌زند . . .

آن‌ وقت اســت کـه نان از یتیـم خــانه مــی‌دزدیم،

و مــی‌فهمیم . . .
که دزد اشـتباه چاپـی درد اسـت!

تیر ۱۶, ۱۳۹۱

عطــری گــذرا

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۲:۱۳ ب.ظ

عطر تو . . .

.
عطــر تــو در هــواســت!

 

 

مــی‌آیــی

یــا رفتــه‌ای؟!

 

 

قفــل‌هــای گمشــده

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۱:۲۱ ب.ظ

.
کلیــدهــای گمشــده،

 

روزی پیــدا خــواهنــد شــد!

 

بــا قفــل‌هــای گمشــده چــه کنیــم؟!

 

 

بیــزار از زمیــن و …

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ ۱:۰۴ ب.ظ

.
خــوشــا بــه حــال کــلاغــان،

 

کــه از زمیــن دورنــد!

 

حــتی بــه ارتفــاع یــک درخــت . . .  :hanghead:

 

 

Powered by WordPress