اسدی آنلاین روی خط زندگی …

مارس 23, 2012

ســکوت

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 5:45 ب.ظ

سکوت

 

با آن کس که دوست می داریم،

ازسخن گفتن بازمانده ایم ….
اما این سکوت نیست !  :hanghead:

 

مارس 16, 2012

دیــکتاتــور

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 7:40 ب.ظ

دیکتاتور

 

دیــکتـاتــور مـنم!  :hanghead:

که‌ اگـر همه در مـیدان اصلی احساسم جمع شـوند

و‌فریاد زنند که تــــــــــو را از دلــــــم بیرون کنم…

 

تا آخـرین لحظه رو به رویشان خواهم ایستاد

فصل الخطاب تمام دوست داشتن هایم تـــویی…

حتی اگر همه در من شورش کنند

حتی اگر همه مـرا در آتش کشند

تــرس از گــم شــدن

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 6:31 ب.ظ

و فرقی هم نمی‌کند...

.

ایـن شهــر
شهــر قصه های مــادر بــزرگ نیـست!
کــه زیـبا و آرام بـاشـــد
آسمـانـش را
هرگـز آبـی نـدیـده ام :hanghead:

 

 

مــن از اینجــا خــواهــم رفــت
و فــرقــی هــم نمــی کنــد
کــه فــانــوســی داشتــه بــاشــم یــا نــه!
کســی کــه مــی گــریــزد،
از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .

« Newer Posts

Powered by WordPress