اسدی آنلاین روی خط زندگی …

ژانویه 31, 2013

نبــودن یــک بــودن

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 8:25 ب.ظ

. . .

.

از لیــوان‌هــا،

بــه لیــوان شکستــه، فکــر مــی‌کنــی!

 

 

از آدم‌هــا،

بــه کســی کــه از دســت داده‌ای،

بــه کســی کــه بــدســت نیــاورده‌ای!

 

 

همیشــه،

چیــزی کــه نیســت،

بهتــر اســت . . .

بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress