اسدی آنلاین روی خط زندگی …

دسامبر 21, 2012

ســوء تفــاهــم

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 2:16 ب.ظ
درختی در زمستان

زمستان است!

.

مــی پــرستــمت!

می‌دانــی؟!

بــه انــدازه ی تمــام سبــزی همیــن درخــت رو بــه رو!

دلگــیر می‌شوی

گــریــه می‌کنی

حــواسم نــبود

زمــستان است!!!   :scratch:

بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress