دوری در همیــن نــزدیکــی هــا

. . .

.

نقشــه جـهان را تا مـی‌زنم

جـهان را،

توی جیـبم مـی‌گـذارم . . .

 

 

تو فقط چـند سـانـتی‌متـر

از مـن دوری!  :hanghead:

 

 

 

پی نوشت: 

و مهربانیت از دور چه نزدیک است

عجیب حس میکنم که جغرافیا دروغ تاریخ است

سرزمین من، ایران

در سرزمین من…

قلـعه حـیوانات

کــو کــو

Site Footer