اسدی آنلاین روی خط زندگی …

می 1, 2012

روح زیبــا

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 10:38 ب.ظ

...

.
فقــط تــاریکــی مــی‌دانــد
مــاه چقــدر روشــن اســت!

 

فقــط خــاک مــی‌دانــد
دســت هــای آب، چقــدر مهــربــان اســت!

 

معنــی دقیــق نــان را
فقــط آدم گــرسنــه مــی‌دانــد!

 

فقــط مــن مــی‌دانــم
تـــو چقــدر زیبــایــی!

بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress