اسدی آنلاین روی خط زندگی …

می 16, 2012

حــرف هــای نگفتنــی

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 11:28 ب.ظ

...

.

ایــن فنجــان قهــوه هــم تمــام مــی‌شــود

و از ایــن کــافــه هــم خــواهیــم رفــت!

 

و مــن هنــوز بــه حــرف هــایــی فکــر مــی‌کنــم

کــه بــرای نگفتــن داریــم . . .

 

بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress