اسدی آنلاین روی خط زندگی …

آوریل 25, 2012

اتهــام خــدا

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 10:10 ب.ظ

...

.

ملــودرام مسخــره ای بــود
زنــدگــی!

ایــن را تمــام منتقــدان
ابــراز کــرده انــد!

 

داستــان تکــراری،
سکــانــس هــای اشتبــاه،
و پــایــان آبکــی!

 

ای خــدا!
از خــودت دفــاع نمــی کنــی؟!

بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress