پـــــرواز

...

.

پــــرواز هـم دیـگر

رویـای آن پــرنـده نـبود

 

دانـه دانـه پـــرهـایـش را چـید

تـا بر ایـن بـالـش

 

خـــواب دیـگری ببیند!

 

حسـرت …

سـحر زندگیم . . .

ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺎﺯﻩ

Site Footer