اسدی آنلاین روی خط زندگی …

آوریل 13, 2012

اهدای عضو

Filed under: روز‌ نوشت — Asadi @ 3:50 ب.ظ

نمـی‌دانـم پـس از مــرگـم چـه خـواهـد شـد …

نمـی‌خـواهـم بـدانم کـوزه گـر از خـاک انـدامم چـه خـواهد سـاخت …

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باورم نمی‌شه که ۶ سال گذشته…  انگار همین دیروز بود!  شما هم می‌توانید…    :-)

در جهت ترویج فرهنگ اهدای عضو ...

بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress