اسدی آنلاین روی خط زندگی …

دسامبر 22, 2011

زمستــان

Filed under: شعر، هنر و ادبیات — برچسب‌ها:, — Asadi @ 12:17 ق.ظ

...

 

زمستــان آمــده اســت!

خستــه ام!

مــی خــوابــم!

بهــار کــه آمــد،

پیلــه ام را مــی شکــافــم

تــا بــا پــرهــای خیــس،

دوبــاره

عــاشقــت شــوم . . .

 

 

 

 

 


بدون دیدگاه

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress